Sunday, 20 May 2018

Hadirnya drone pada beberapa tahun terakhir rupanya telah banyak memberikan perubahan pada perkembangan dunia teknologi sekarang ini. Teknologi yang digunakan…